Notícies

II Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC: Teràpia Ocupacional i investigació.

El passat 17 de febrer de 2017 es va celebrar la II Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC: Teràpia Ocupacional i investigació. Va tenir lloc al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona on va haver-hi una gran afluència de Terapeutes Ocupacionals.

La jornada va començar amb unes paraules de benvinguda de la Sra. Marta Gutiérrez, degana del COTOC, i la vocal de formació continua, la Sra. Catalina Comas.

La Sra. Silvia Sanz començà la jornada amb la 1ª ponència, "Vivir tras el golpe. Trayectorias sociales de personas que sobreviven a un traumatismo craneoencefálico". Va parlar dels factors implicats en la vida de les persones que han patit un TCE, des del primer moment del traumatisme i en el seu futur. Es va reflexionar i analitzar sobre el complex entramat social en què es troben aquestes persones. La segona ponència va ser a càrrec de la Sra. Hayley Walsh: "Investigación y Rehabilitación con personas en Amnesia Postraumática (APT) después de un daño cerebral traumático." Va explicar l'estudi que està realitzant, estructurat i consecutiu, de la recollida d'informació precisa pel tractament en els dèficits amb persones en fase d'APT; instrument elemental pel pronòstic i la realització d'estudis d'investigació.

A continuació, la Sra. Jennifer Grau va exposar: "La Teràpia amb suport Musical en la neurorehabilitació de persones que han patit un ictus." A partir d'un treball terapèutic, mitjançant una activitat significativa com és la música, s'han trobat relacions de millora entre les capacitats motrius, emocionals i cognitives de les persones afectades. També va parlar sobre una investigació futura a escala internacional per demostrar més evidències en diferents contextos socioculturals.

L'última ponència va ser a càrrec de la Dra Begoña Román: "Aspectes ètics de la investigació en teràpia ocupacional." Va exposar d'una forma clara i pragmàtica les creences falses sobre l'ètica i la recerca, l'ètica de la recerca i la recerca en la teràpia ocupacional. Va destacar la importància d'investigar pel desenvolupament de la professió, sempre tenint present el benefici per l'usuari, aspecte que implica posar en joc molts components ètics, com ara la proposta de què i perquè es fa recerca o la publicació dels bons i no tan bons resultats, entre d'altres.

La jornada va tenir un gran èxit i va convidar a la reflexió, sobre la gran importància de la investigació pel futur de la professió.

Gràcies a tots els assistents!!!

EL COTOC DUU A TERME UNES AL·LEGACIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE DE DECRET DEL SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU.

En el marc del tràmit d’Informació pública del Projecte de Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el passat mes de febrer el COTOC va sol·licitar modificar el Projecte de Decret i/o del Decret 155/1994, de 28 de juny, per tal de reconèixer de forma efectiva que els terapeutes ocupacionals han de formar part dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) així com poder ésser incorporats a les plantilles dels centres educatius, tant ordinaris com d’educació especial, per tal d’atendre als alumnes amb necessitats educatives especials.

 

A dia d’avui no s’ha rebut resposta del departament d’Ensenyament.

 

El COTOC demana la incorporació dels terapeutes ocupacionals com a formadors del CFGS d’ortopròtesi i productes de suport i del CFGS d’integració social.

Els passats mesos de gener i febrer, el COTOC va sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya incorporar la titulació de Grau (abans Diplomatura) en Teràpia Ocupacional com a titulació equivalent a efectes de docència dels dos cicles formatius de grau superior (CFGS), concretament, al CFGS d’ortopròtesi i productes de suport i al d’integració social.   En quant al CFGS d’ortopròtesi i productes de suport es va sol·licitar que es considerés la teràpia ocupacional com  a titulació equivalent a efectes de docència en l’especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics i de “processos sanitaris” que consta a l’annex 8è del projecte d’ordre. Pel que fa al CFGS d’integració social, es va sol·licitar ser formadors en les especialitats de serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària, modificant l’apartat 8è de l’Annex del Projecte d’ordre, per tal que els terapeutes ocupacionals puguin impartir formació en diferents unitats formatives.

 

En aquests moments s’ha rebut resposta del departament d’Ensenyament al·legant que és una competència estatal i que tal demanda s’ha de sol·licitar al Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. Des del COTOC es seguirà treballant per arribar a la fita proposada.

Comparteix

Segueix-nos a

banner colegiat mig

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Termes i Condicions

Atenció COTOC

L'horari d'atenció telefònica és dilluns de 15 a 19h i dimecres i divendres de 10 a 14h.
Telèfon: 93 008 56 78

Per a l'atenció presencial, l'horari és: dilluns de 16,30 a 19h, dimecres de 10 a 12,30h i divendres d'11,30 a 14h

logo wis 130x50